Home
Educorb

EDUCORB extended_Tudományos kí­sérés indul a Sopron-Fertöd kistérségben

A Sopron-Fertőd kistérségben 2008-ban, utazó pedagógusok alkalmazásával német nyelvoktatás indult pilot-óvodákban. Tapasztalat, hogy az óvodák, szülők, gyermekek motiválhatók az óvodáskori idegen nyelvi fejlesztésre, ill. annak támogatására. Egy módszertani kézikönyvben kifejtésre kerültek a korai nyelvfejlesztés pozitív hatásai, azonban a fenntartható siker érdekében szükség volt arra, hogy ez a folyamat az általános iskolába lépéssel se szakadjon meg. Az „EDUCORB extended" projekt, pedagógusok alkalmazásával, ill. szakmai találkozók és motivációs rendezvények szervezésével ehhez kíván
hozzájárulni.

A projekt keretében „tudományos kísérési" tevékenység indult, melynek  során, 2014. első félévében, a Sopron-Fertőd minta kistérségben az óvodában megkezdett és az iskolában tovább folytatódó nyelvtanulás folyamatát szakértői csapat kíséri végig, értékeli, és az értékelés eredményeit egy dokumentumban foglalja össze, ezzel biztosítva a fenntarthatóságot, és segítve a „jó gyakorlat - modell" átültethetőségét más
térségekre.

A tudományos kísérés tevékenység elsődleges céljai:

- az EDUCORB extended projekt keretében, a Sopron-Fertőd kistérségben működő példa vizsgálata és elemzése,

- a fenntarthatóság lehetőségeinek vizsgálata,

- a működő rendszer erősségeinek és gyengeségeinek feltárása, a gyengeségek orvoslására a javaslatok megfogalmazása.

 

Logoblock