Home
Educorb

A tudományos kísérés eredményei az óvodában kezdödö és az általános iskola elsö osztályától folytatódó német idegennyelv-fejlesztésröl

A 2008-ban indult EDUCORB projekt az óvodások nyelvi képzésére helyezte a hangsúlyt. Ennek keretében a Sopron-Fertődi kistérségi óvodákban, 2008. januárjában német nyelvoktatás kezdődött meg utazó pedagógusok alkalmazásával. Egy módszertani kézikönyvben kifejtésre kerültek a korai nyelvfejlesztés pozitív hatásai, azonban a fenntartható sikeres nyelvtanulás érdekében szükség volt arra, hogy ez a folyamat az általános iskolába lépéssel se szakadjon meg.

2012. augusztusától elkezdődött az EDUCORB extended projekt, ami az általános iskola első három osztályába vezette be a német nyelvi képzést, áthidalva ezzel a korábbi szakadékot.

Az „EDUCORB extended" projekt pedagógusok alkalmazásával, illetve szakmai találkozók és motivációs rendezvények szervezésével kíván a program sikerességéhez hozzájárulni. Az „EDUCORB extended" projekt céljaiban és tevékenységeiben az EDUCORB projekt eredményeire, tapasztalataira épít. Az EDUCORB projekt teremtette alapok megtartásával és felhasználásával biztosítani kell a nyelvtanulás folytonosságát, a szomszédos ország nyelvének és kultúrájának minél mélyebb szintű megismerését. Ehhez nyújt segítséget a 2014. decemberében záruló EDUCORB extended projekt.

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. megbízásából 2014. első flévében tudományos kísérési folyamat zajlott, mely során az óvodában megkezdett és az iskolában tovább folytatódó nyelvtanulás folyamata került értékelésre.

Az értékelés eredményei egy dokumentumban kerültek összefoglalásra, melynek célja a fenntarthatóság biztosítása, és a „jó gyakorlat - modell" átültethetőségének segítése más térségekre.

A tudományos kísérés tevékenység elsődleges céljai: az EDUCORB extended projekt keretében, a Sopron-Fertődi kistérségben működő példa vizsgálata és elemzése, a fenntarthatóság lehetőségeinek vizsgálata és a működő rendszer erősségeinek és gyengeségeinek feltárása, a gyengeségek orvoslására a javaslatok megfogalmazása.

Az projektekben résztvevő gyerekek szülei között kérdőíves vizsgálatot zajlott, az érintett intézmények
vezetőivel, pedagógusaival pedig interjúk készültek a modell működési jellemzőinek megismerésére. Két módszer alkalmazását a minták eltérő nagysága és a feltárni kívánt tartalmak különbözősége indokolta.

A kérdőívek az intézményvezetők segítségével jutottak el a szülőkhöz. Összesen 133 kérdőív került kitöltésre, 75-öt az érintett óvodákban, 58-at az érintett iskolákban. 13 interjú készült a projektekben résztvevő intézmények vezetőivel és dolgozóival. 

A tudományos kísérés eredményeit bemutató dokumentum a Honlapunk Kiadványok menűpontjában letölthető.

 

Logoblock