Home
Educorb

A folyamatos nyelvtanulás sikerének elemzése – a magyar nyelvitanulás lehetöségének igénybevétele és a nyelvtanulás megszakítása

Az EDUCORB extended projekt az Industrieviertelben az óvodábna megkezdődő és az iskolában folytattódó nyelvtanulás folyamatára helyezte a hangsdúlyt.
A következő szempontok kerültek a projekt során előtérbe:


1) A folyamatos nyelvtanulás keretfeltételeinek megteremtése
2) Motiváló hatású, megnyerő tanulói környezet megteremtése
3) A szülők motiválása, felvilágosítása


A második és harmadik pont a nyelvtanulási folyamat sikerességében érintett személyek állnak a középpontban: a gyermekek és szüleik. A szülők azok, akik végül arról döntenek, hogy gyermekeik tanulják-e és amennyiben igen, mennyi ideig a magyar nyelvet. Ezért e tanulmány és hatásvizsgálat középpontjában ők álltak. E tanulmány az elvégzett tudományos kíséréshez kapcsolódó kiegészítés.
A tanulmány célcsoportjai: a gyermeke, akik az iskolában magyart tanulnak, szüleik, valamint azon gyermekek szülei, akik nem veték igénybe a magyar nyelvi szakkört.


A kérdőives felmérésben egyrészt a magyar nyelvi kínálatot igénybe vevők motivációját, a szülők hozzáállását viszgáltuk. Párhuzamosan ezzel, a projektintézkedések (találkozók, ország- és kultúraismeret átadása - közvetlenül és közvetetten az anyanyelvi pedagógusok által). Ezzel összefüggésben a szomszédos országhoz és nyelvéhez való voszonyulásra és Magyarországgal és kultúrájával kapcsolatos ismeretekre vonatkoztak a kérdések.


Az elemzés eredményei hozzájárulnak a magyar nyelvi kínálat optimalizálásához a gyermekek és szülők igényeinek és kívánságainak kielégítése céljából.
A teljes német nyelvű kiértékelés itt tölthető le:

A kérdöíves felmérés kiértékelése

 

Logoblock