Home
Educorb

Kontra György Innovációs Dí­j

A Magyar Innovációs Alapítvány és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége közös pályázatot hirdet KONTRA GYÖRGY INNOVÁCIÓS DÍJRA. A pályázat célja a közoktatásban dolgozó tanárok magas szintű természettudományi és matematikai oktató tevékenységének elismerése és támogatása. A 2010. évben maximum négy díj kerül kiadásra.

Díjazás:
A díjazottak munkájuk elismeréseként és szakmai továbbképzésük támogatására egyszeri 150 000 forint összegű ösztöndíjat kapnak. A díjak átadására a Kutató Tanárok Országos Szövetsége közgyűlésén kerül sor 2010. május végén.

Bírálóbizottság:
A zsűri a Magyar Innovációs Alapítvány által felkért, elismert gazdasági és tudományos szakemberekből áll. A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Pályázati feltételek:
A díjra hazai vagy határon túli magyar közoktatási intézményben, főállású munkaviszonnyal rendelkező, természettudományokat vagy matematikát oktató, 40 évnél fiatalabb tanárok pályázhatnak.

A pályázat tartalmi követelményei:

  • szakmai önéletrajz és összefoglaló az elmúlt három évi kiemelkedő oktató tevékenység módszereiről és eredményeiről (max. 4 oldal),
  • az iskola igazgatójának és egy iskolától független szakembernek az ajánlása.

A pályázat beérkezési határideje: 2010. április 15.

A pályázat elbírálásának szempontjai (30%-70% arányban):

  • az oktató tevékenység szakmai tartalma; fakultációs oktatásban való részvétel, önképzés, új kísérleti eszközök készítése stb., továbbá a szakmai továbbképzési iránya
  • a pályázó tanár közreműködése révén
    • az emelt szinten érettségiző diákok száma,
    • a tanulmányi, innovációs és egyéb tudományos versenyeken részt vevő diákok száma és eredményeik,
    • a felsőoktatásban felvételt nyert diákok száma.

A pályázatot 1 db pdf formátumban, e-mail-ben, magyar nyelven kell beküldeni a Magyar Innovációs Alapítványhoz, e-posta: innovacio@innovacio.hu; telefon: 453-6572, fax: 240-5625.

Forrás: http://www. http://www.tka.hu/

 

Logoblock