Home
Educorb

Tevékenységek

Az EDUCORB projekt a 2008. január 1 - 2011. december 31-ig tartó időszak egyik jelentős projektje, mely tematikus rendszerben került kidolgozásra.

1. Óvodai fejlesztések

A legfontosabb feladatok között szerepelnek a német nyelvet oktató tankönyvek és munkafüzetek fejlesztése, metodikai szemináriumok szervezése, nemzetközi óvodás találkozók. A nyelvi kompetencia fejlesztése terén új módszerek kerülnek bevezetésre, megismertetésre és minél szélesebb körben történő hasznosítására a résztvevő intézményekben. A nyugat-dunántúli régió és az Industrieviertel közoktatási intézményeinek minél nagyobb számú projektbe történő bevonására kerül sor. Legfontosabb cél, hogy nagy hangsúly kerüljön a nyelvoktatásra és többnyelvűségre.

2. Iskolai fejlesztések

Fontos, hogy a fiatalok megismerjék a szomszédos térségek és régiók nyelvét, kultúráját és mentalitását. Így a határtérség lakossága a többnyelvűségből származó előnyeit a jövőben az élet minden területén kamatoztatni tudja. A fiatalokat életszerű munkakörnyezet szimulálásával készítik fel a munka világában történő helytállásra, a munkaerőpiac kihívásaira. Mivel a régió közös gazdasági területté fejlődik, fontos, hogy a fiatalok felkészültek legyenek a határokon átnyúló munkaerőpiacon és gazdaságban való részvételre, szélesedjen a látókörük, kialakuljon a mobilitásra való hajlandóságuk, hozzásegítve őket a jövőbeni versenyképességük megőrzéséhez. Célcsoport orientált és utazó pedagógus rendszerhez kapcsolódó tematikus találkozók kerülnek megrendezésre, melyek anyagai ún. „best practice" kézikönyvekben jelennek meg és kerülnek terjesztésre.

3. Kompetencia Központ

Projektünk keretében erősíteni szeretnénk az együttműködést az osztrák és magyar közintézmények között, valamint folyamatos segítséget és friss információkat biztosítani a hazai, regionális és nemzetközi oktatási források elérhetőségéről.  Célul tűztük ki, hogy a Magyarországon napjainkban a közoktatásban felmerülő problémákra igyekszünk a nemzetközi tapasztalatok bevonásával válaszokat keresni. Célunk, hogy az útkereséshez egy regionális, közoktatásban jártas szakértő csapat és egy határon átnyúló, oktatási hálózat alakuljon.

Tevékenységeink: 

  • Hálózat kiépítése kistérségekkel, szakmai szervezetekkel, közoktatási intézményekkel
  • Szakmai szemináriumok, továbbképzések szervezése
  • Folyamatos pályázatfigyelés
  • Nemzetközi partnerkeresés - partnertalálkozók szervezése
  • Best practise gyűjtemény összeállítása
  • Hírlevelek kiküldése évente két alkalommal
  • Honlap folyamatos aktualizálása

4. Tanirodák közti együttműködések

A tanirodák az együttműködést közös adatbázis kialakításával teszik hatékonyabbá, kidolgozásra kerülnek a kétnyelvű e-contect és e-learning csomagok, gyakorlati kézikönyvek. Új, képzési csomag - „üzleti kapcsolatok a magyar-osztrák határrégióban szakértő" - kerül bevezetésre és akkreditálásra. A jogi, oktatási, üzleti és más területekhez kapcsolódó szakértői ismeretek elsajátítása segíti a határrégiók gazdasági és jogi környezetében való könnyebb eligazodást és információadást.

 

Logoblock