Home
Educorb

EDUCORB "Partnerség az oktatásért a határtérségben" projekt záró rendezvénye, 2012. május 21., Sopron, Hotel Sopron

A hétköznapokban megélt többnyelvűség nem elméleti tézis csupán, hanem tényleges gyakorlat Nyugat-Dunántúlon, valamint a szomszédos osztrák régiókban: ez volt a legfontosabb üzenete a lezárult EDUCORB projekt eredményeit bemutató záró rendezvénynek, amely jó és mély benyomást keltett minden résztvevőben, akik a konferenciát szervező projektpartner, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség meghívására érkeztek a rendezvény helyszínére, Sopronba.


A projektben résztvevő óvodapedagógusok, tanárok, diákok, regionális döntéshozók, összesen 120 érdeklődő tekintett vissza közösen az EDUCORB kezdeményezés sikereire.


A projekt fő célkitűzése a szomszédos ország nyelvének bevezetése és oktatása volt a különböző osztrák és magyar oktatási intézményekben. Óvodás, általános, valamint középiskolás gyerekek ismerkedhettek életkoruknak megfelelő módszerek segítségével a német, illetve a magyar nyelvvel, és ezáltal betekintést nyerhettek a másik ország kultúrájába is.


Barbara Schwarz alsó-ausztriai tartományi képviselő, valamint dr. Fodor Tamás soproni polgármester, kistérségi elnök üdvözlő szavait követően négy szakmai előadás szolgáltatott háttér-információkat és tudományos adalékot a projekt tevékenységeihez. Therese Reinel az Alsó-ausztriai Tartományi Akadémiától ismertette az alsó-ausztriai nyelvi offenzíva céljait és jelentőségét, és rámutatott, hogy miért éppen a szomszéd nyelvek tanulása fontos. Ezt követően Waltraud Haschke, a badeni Tanárképző Főiskolától tartott előadást a nyelvtanulás mai aspektusairól, többek között a világ és Európa nyelveinek helyzetéről, kapcsolódó kutatási eredményekről, valamint a jövőt illető lehetőségekről. Dr. Merkei Attila, a tanirodai projektmodul magyar oldali felelőse „Tudásszerzés a 21. évszázadban" című előadásában az új e-learning oktatási módszer előnyeiről beszélt. Végül az Egész életen át tartó tanulás program magyar koordináló intézménye, a TEMPUS Közalapítvány képviseletében Sinkó Zsófia mutatta be a Comenius és Leonardo di Vinci programokat.


A „Határokon átívelő kereskedelmi és gazdasági ismeretek az osztrák-magyar gazdasági térségben" című e-learning képzés sikeres teljesítéséért tanúsítványt vehetett át három diák. A büszkeségtől sugárzó arcok szavak helyett is megerősítették az előadásban elhangzottakat, továbbá igazolták, hogy a projektben résztvevők céljai megvalósultak, fáradozásaik nem voltak hiábavalók, hiszen a 4 éves projekt egyik részeredménye ebben a képzésben teljesedett ki.


A tanúsítvány átadás reprezentatív átvezetést is jelentett a délutáni programba, amely a nyelvtanulás eredményeit, hatásait, az EDUCORB projekt keretében megvalósult óvodai, iskolai és tanirodai tevékenységek értékelését vonultatta fel. A konferencia ezen részében a célok gyakorlati megvalósulása és azok hatása került előtérbe: a projektben részt vevő pedagógusok és diákjai szemléltették, hogy a két ország óvodáiban és iskoláiban konkrétan hogyan és milyen hatékonysággal történt a nyelvek bevezetése és oktatása. A rendezvény emlékezetes színfoltja volt, amikor gyerekek is színpadra léptek, hogy megmutassák, a többnyelvűség számukra nem csupán egy projektcél, hanem immár maga a hétköznapok valósága. Ennek keretében két osztrák általános iskolás magyar gyermekdalokat és versikéket adott elő, idősebb társaik pedig a tanult nyelven meséltek személyes élményeikről, tapasztalataikról. Arra a kérdésre, hogy „mit jelent számodra az idegennyelv-ismeret?" egy alsó-ausztriai és egy soproni iskola tanulói válaszukban kitértek egy magyar piaclátogatás, valamint egy nyári tábor során szerzett közös élményeikre, amely során kifejeződött, hogy mennyi örömöt jelentett számukra a másik nyelv, illetve egymás megismerése. A tanirodai modulba bevont középiskolások interjú formájában mutatták be feladataikat és együttműködésüket.


A konferencia alatti plakátkiállítás, amely különböző osztrák-magyar óvodás, illetve iskolás találkozók során készült fényképekből, rajzokból állt, valamint az e-learning tananyag helyben történő kipróbálásának lehetősége szintén nagy érdeklődésre tartott számot a rendezvény résztvevőinek körében.  

A rendezvényen elhangzott előadások:
Theres Reinel elöadása
Waltraud Haschke elöadása
Dr. Merkei attila elöadása
Sinkó Zsófia elöadása

 

Logoblock